Подписан договор с Националната художествена академия за студентски практики

На 4 януари 2021 г. собственикът на компанията MARTIN’S г-жа Вяра Апостолова беше на официално посещение в НХА за подписване на двустранен договор с ръководството на Академията за реализиране на студентски практики по ОПНОИР.

На снимката: г-жа Вяра Апостолова и мениджърът Бизнес развитие д-р Благовест Върбаков

Стажантската програма е финансирана по Оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Студентски практики – Фаза 2).

04.01.2021 г.

MARTIN’S

You don't have permission to register