Партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия

На 10 февруари 2021 г. компанията MARTIN’S официално сключи меморандум за сътрудничество с Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), по силата на който се предвижда реализиране на редица съвместни образователни и бизнес инициативи с възпитаници на университета. Първата от тях е възможността за стаж на студенти по ОПНОИР.

На снимката: проф. д-р арх. Орлин Давчев и мениджърът Бизнес развитие на MARTIN’S д-р Благовест Върбаков

Стажантската програма е финансирана по Оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Студентски практики – Фаза 2).

10.02.2021 г.

MARTIN’S

You don't have permission to register