Бизнес развитие

Благовест Върбаков

Благовест Върбаков има над 10-годишен опит във висшия мениджмънт на български и чуждестранни бизнес компании. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и впоследствие Академията на Министерство на вътрешните работи. Специализирал е в Търнавския университет (Братислава) и Университета в Оксфорд, придобива докторска степен в Софийския университет през 2012 г. Професионалната му кариера се развива и като учен-изследовател. Преподава в няколко наши университета и изнася гостенски лекции в чужди университети и научноизследователски институции. Награждаван е от Българската академия на науките с отличието „Млад учен на Република България“ за 2011 г. Редовен член на Съюза на учените в България. Международно сертифициран по Управление на риска. Класиран е в „Топ 20 бизнес лектори“ за Централна и Източна Европа от European Association for Business Trainers (EABT). Под негово управление са осъществявани редица бизнес проекти за компаниите, в които е работил, с цел реформиране (оптимизиране) на мениджмънта и/или увеличаване не само сферата им на дейност и конкурентоспособност, но също и на пазарния им дял. Той е често търсен експерт-консултант за мониторинг и анализ на рисковите фактори при стартиращи бизнеси (стартъпи), както и при планирането на дългосрочни бизнес стратегии. Мотивационен лектор на множество бизнес форуми у нас и в чужбина. В момента едни от най-изявените у нас мотивационни лектори са именно негови възпитаници, категорично доказали се „бизнес играчи“. Постъпва в Мартинс през 2019 г. по покана на Изпълнителния директор Вяра Апостолова.

Телефон: 0883 97 79 79
Последвайте ни:
You don't have permission to register