Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Информация 
във връзка с изпълнението на проект

по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент „МАРТИНС РИЕЛТОРС“ ЕООД
АДБФП № BG16RFOP002-2.073-13780-C01/09.09.2020 г.

 

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Project: Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 8 877.00 лв.

Европейско съфинансиране: 7 545.45 лв.

Национално финансиране: 1 331.55 лв.

 

Начало: 09.09.2020 г.
Край:
 09.12.2020 г.

    Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

You don't have permission to register