Първа оперативка на стажантите дизайнери

На 2 март 2021 г. се състоя първата оперативка на стажантите дизайнери (студенти от УАСГ, НХА и НБУ) с цел първо да се консолидират като екипа и второ съвместно да изготвят подробен план (програма) за протичане на практическото им обучение в дизайнерския отдел на компанията MARTIN’S.

Собственикът на Компанията г-жа Вяра Апостолова пожелава ползотворна работа на младите колеги, както и много скорошна реализация на техния талант, който безспорно притежават и силно искат да го изявят на практика. На добър час!

Ментор на стажантите: д-р Благовест Върбаков, мениджър Бизнес развитие на MARTIN’S.

Академични наставници: За УАСГ проф. д-р арх. Орлин Давчев; за НХА гл. ас. д-р Теодор Лулчев; за НБУ гл. ас. д-р Светослав Анев.

Функционални експерти по ОПНОИР: За УАСГ гл. ас. д-р арх. Ангел Мазников; за НХА г-жа Диди Спасова; за НБУ г-жа Ирена Павлова.

Стажантската програма се реализира по Оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Студентски практики– Фаза 2).

02.03.2021 г.

MARTIN’S

 

You don't have permission to register