Среща с преподаватели по индустриален дизайн при НХА

На 12 февруари 2021 г. мениджърът Бизнес развитие на MARTIN’S д-р Благовест Върбаков осъществи делова среща с ръководителя на катедра „Индустриален дизайн“ към Приложния факултет при Националната художествена академия доц. д-р Станко Войков.

Поводът за срещата беше обсъждане на предстоящите практики (стажове) на студентите на доц. Войков в дизайнерския отдел на Компанията. Визитата се осъществи в контекста на идеята за необходимостта от тясно сътрудничество между университетското образование и бизнеса, в случая между MARTIN’S и НХА.

В хода на разговора доц. Войков отбеляза подчертано високият интерес на студентите по дизайн относно възможността за стаж (практика) в новосъздадения дизайнерски отдел на MARTIN’S. Той заяви също и за намерението да продължат и занапред взаимоотношенията между НХА и Компанията, тъй като по този начин студентите ще могат да придобият ценен опит в реална бизнес среда.

Ръководството на MARTIN’S изказва благодарност на г-жа Диди Спасова от НХА за оказаното съдействие за осъществяване на работната среща с доц. Войков.

Стажантската програма е финансирана по Оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Студентски практики – Фаза 2).

12.02.2021 г.

MARTIN’S

You don't have permission to register